เครื่องชงกาแฟจัดชุด


เครื่องชงกาแฟจัดชุด ราคาพิเศษ พร้อมของแถมมากมาย จัดหนัด จัดเต็ม อย่างครบครัน

ชุดเครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Marina 1 G. Pro และ Macap รุ่น M5 พร้อมของแถมM1 - Fiamma Marina 1 G. Pro กับ Macap M5

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Marina 1 หัวชง รุ่น Pro 
 • เครื่องบดกาแฟ Macap รุ่น M5
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 1 ท่าน
 • ที่กดกาแฟ (Tamper) 1 อัน
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"   2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง" 2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 250 กรัม , ชาเขียว 250 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 250 กรัม , ผงโกโก้ 250 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 79,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Marina 1 G. Pro และ Cunill รุ่น Tranquilo พร้อมของแถม

M2 - Fiamma Marina 1 G. Pro กับ Cunill Tranquilo

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Marina 1 หัวชง รุ่น Pro 
 • เครื่องบดกาแฟ Cunill รุ่น Tranquilo
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 1 ท่าน
 • ที่กดกาแฟ (Tamper) 1 อัน
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"   2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง" 2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 250 กรัม , ชาเขียว 250 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 250 กรัม , ผงโกโก้ 250 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 75,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Marina 1 G. Pro และ Cunill รุ่น Marfil พร้อมของแถม 

M3 - Fiamma Marina 1 Group Pro กับ Cunill Marfil

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Marina 1 หัวชง รุ่น Pro 
 • เครื่องบดกาแฟ Cunill รุ่น Marfil
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 1 ท่าน
 • ที่กดกาแฟ (Tamper) 1 อัน
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 250 กรัม , ชาเขียว 250 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 250 กรัม , ผงโกโก้ 250 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 79,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Caravel 2 G. Compact และ Macap รุ่น M5 พร้อมของแถม

C1 - Fiamma Caravel 2 G. Compact กับ Macap M5

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Caravel 2 หัวชง แบบกะทัดรัด 
 • เครื่องบดกาแฟ Macap รุ่น M5
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM-767
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 2 ท่าน
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก จำนวน 12 รายการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม , ชาเขียว 500 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 500 กรัม , ผงโกโก้ 500 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 110,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Caravel 2 G. Compact และ Cunill รุ่น Marfil พร้อมของแถม

C2 - Fiamma Caravel 2 G. Compact กับ Cunill Marfil

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Caravel 2 หัวชง แบบกะทัดรัด 
 • เครื่องบดกาแฟ Cunill รุ่น Marfil
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM-767
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 2 ท่าน
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก จำนวน 12 รายการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม , ชาเขียว 500 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 500 กรัม , ผงโกโก้ 500 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 110,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Caravel 2 G. Standard และ Macap รุ่น M5 พร้อมของแถม

C3 - Fiamma Caravel 2 G. Standard กับ Macap M5

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Caravel 2 หัวชง แบบมาตราฐาน 
 • เครื่องบดกาแฟ Macap รุ่น M5
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM-800
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 2 ท่าน
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก จำนวน 12 รายการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม , ชาเขียว 500 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 500 กรัม , ผงโกโก้ 500 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 125,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Caravel 2 G. Standard และ Cunill รุ่น Marfil พร้อมของแถม

C4 - Fiamma Caravel 2 G. Standard กับ Cunill Marfil

 • เครื่องชงกาแฟ Fiamma รุ่น Caravel 2 หัวชง แบบมาตราฐาน 
 • เครื่องบดกาแฟ Cunill รุ่น Marfil
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM-800
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 2 ท่าน
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก จำนวน 12 รายการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม , ชาเขียว 500 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 500 กรัม , ผงโกโก้ 500 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 125,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Iberital รุ่น IB7 2 G. Compact และ Macap รุ่น M5 พร้อมของแถม

B1 - Iberital IB7 2 G. Compact กับ Macap M5

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital รุ่น IB7 2 หัวชง แบบกะทัดรัด 
 • เครื่องบดกาแฟ Macap รุ่น M5
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM-767
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 2 ท่าน
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก จำนวน 12 รายการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม , ชาเขียว 500 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 500 กรัม , ผงโกโก้ 500 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 115,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Iberital รุ่น IB7 2 G. Compact และ Cunill รุ่น Marfil พร้อมของแถม

B2 - Iberital IB7 2 G. Compact กับ Cunill Marfil

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital รุ่น IB7 2 หัวชง แบบกะทัดรัด 
 • เครื่องบดกาแฟ Cunill รุ่น Marfil
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM-767
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 2 ท่าน
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก จำนวน 12 รายการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม , ชาเขียว 500 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 500 กรัม , ผงโกโก้ 500 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 115,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Iberital รุ่น IB7 2 G. Standard และ Macap รุ่น M5 พร้อมของแถม

B3 - Iberital IB7 2 G. Standard กับ Macap M5

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital รุ่น IB7 2 หัวชง แบบมาตราฐาน 
 • เครื่องบดกาแฟ Macap รุ่น M5
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM-800
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 2 ท่าน
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก จำนวน 12 รายการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม , ชาเขียว 500 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 500 กรัม , ผงโกโก้ 500 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 130,000 บาท

ชุดเครื่องชงกาแฟ Iberital รุ่น IB7 2 G. Standard และ Cunill รุ่น Marfil พร้อมของแถม

B3 - Iberital IB7 2 G. Standard กับ Cunill Marfil

 • เครื่องชงกาแฟ Iberital รุ่น IB7 2 หัวชง แบบมาตราฐาน 
 • เครื่องบดกาแฟ Cunill รุ่น Marfil
 • เครื่องปั่นน้ำผลไม้ JTC TM-800
 • รับประกัน 1 ปี

ของแถมในชุด

 • เรียนชงกาแฟ แบบส่วนตัว 2 ท่าน
 • อุปกรณ์การชงกาแฟ ชุดเล็ก จำนวน 12 รายการ
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "ทอแสง"    2 กิโลกรัม
 • เมล็ดกาแฟคั่วกลาง "แสดส่อง"  2 กิโลกรัม
 • ชาไทย 500 กรัม , ชาเขียว 500 กรัม
 • ชาปลายฟ้า 500 กรัม , ผงโกโก้ 500 กรัม

ราคาจัดชุดพิเศษ 125,000 บาท


ขั้นตอนสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ของเรา 

 1. ซื้อสินค้าได้โดยตรงที่ Horizon Coffee Training
 2. โทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่ : 085-152-0371 โดยแจ้งชนิดของสินค้า และจำนวนที่ต้องการ
 3.  เจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนสินค้าที่สั่ง พร้อมยอดเงินที่ต้องชำระค่าสินค้าให้ลูกค้าทราบ
 4.  ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง แล้วแจ้งกลับเพื่อยืนยันการชำระสินค้า
 5.  สินค้าจัดส่งทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ โดยตัดรอบการสั่งสินค้าในวันส่ง เวลา 12.00 น. 
 บัญชีธนาคาร ของ Horizon coffee training
ธนาคาร
 เลขที่บัญชี
 ชื่อบัญชี
 ประเภทบัญชี
 สาขา
กรุงเทพ
920-726-1729
กวี สกุลพิพัฒน์
ออมทรัพย์
เซ็นทรัล บางนา 2
กสิกรไทย
490-202-4749
กวี สกุลพิพัฒน์
ออมทรัพย์
ถนนกิ่งแก้ว

 

เงื่อนไขการซื้อชุดเครื่องชงกาแฟ และ การรับประกันของเรา 

 1. ซื้อสินค้าได้โดยตรงที่ Horizon Coffee Training
 2. โทรสั่งซื้อชุดเครื่องสินค้าได้ที่ : 085-152-0371 โดยแจ้งรุ่นที่ต้องการ และ นัด วัน เวลา ที่มารับ หรือ ให้จัดส่ง
 3.  เรียนชงกาแฟฟรี แบบส่วนตัว สอนการใช้งานชุดเครื่องชงกาแฟ  และ สอนสูตรการชงกาแฟ ชา โกโก้
 4.  วันรับชุดเครื่องชงกาแฟ มีการสอนวิธีการใช้งาน การตั้งค่าของชุดเครื่องชงกาแฟ และ วิธีการดูแลรักษาชุดเครื่องชงกาแฟ
 5.  ทดสอบการใช้งานชุดเครื่องชงกาแฟ ให้พร้อมสำหรับการนำกลับไปใช้งานทุกขั้นตอน ทุกระบบของชุดเครื่องชงกาแฟ
 6.  เครื่องชงกาแฟ , เครื่องบดกาแฟ , เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี บริการจากช่างผู้ชำนาญงานซ่อมของบริษัท ฯ
 7.  มีเครื่องชงกาแฟ สำรองให้ใช้ในกรณีเครื่องชงกาแฟเสีย และส่งซ่อม เฉพาะลูกค้าที่ใช้เมล็ดกาแฟคั่วของเรา เท่านั้น